Monday, March 16, 2015

March 18, GM Agenda

New Westminster Downtown Residents Association
Holy Trinity Parish Hall (514 Carnarvon Street, New Westminster, B.C.)

March 18, 2015 

General Meeting Agenda
Welcome

Call to Order:
  1. Welcome
  2. Introduction of Guests

Business:   
  1.  Approval of Minutes of January Meeting
  2. Quick update of Committee Meetings
         a. Police Advisory
          b. BIA
          c. Traffic
          d. School info
  3. Announcement of Indoor Table Top Flea Market

First Speaker:
  Councilor Bill Harper Fiber Optics and New Westminster the Intelligent City

Second Speaker:
  Save our Parkade Committee

Third Speaker:
  Councilor Chuck Puchmayr


  Motion to   adjourn

1 comment:

Đẩu Anh said...

Nhiều người thắc mắc rằng chức vụ ceo là gì và có phải chức vụ này rất quan trọng phải không, nhà cung ứng là gì và chuỗi cung ứng có liên quan gì với nhau hay không, barista là nghề gì gì và nó khác với nghề batender ra sao và có ưu điểm là gì, cỏ 4 lá mọc ở đâu vì nghe rất nhiều người nói cho nhau loại cỏ này rất hiếm và nó mang may mắn đến cho người tìm được nó